Ratarstvo

Jesenja setva lucerke

grasak 1 poljoprivredna apoteka Ras

grasak-1

Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu počinje u drugoj polovini  avgusta i traje sve do polovine septembra. Kasnija setva nosi sa sobom rizike, pre svega, što biljke ulaze nespremne u zimu i postoji opasnost da stradaju od mrazeva.

Za ostvarenje visokih prinosa kvalitetnog sena, lucerka zahteva i odgovarajuće đubrenje. Odlično reaguje na unošenje organskih đubriva pod predusev u količini od 30 do 40 tona po hektaru. Pri zasnivanju lucerišta koristiti NPK đubriva sa manjom količinom azota (10:20:30 ili 8:24:16 ) u količini od 300-400 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta.

Seme lucerke treba da ima sledeće kvalitete: čistoća 90%, klijavost 80% i da nema semena karantinskih i parazitskih biljaka. Za proizvodnju stočne hrane ili sena setva se obavlja gusto, pri čemu se obično seje 15-20kg/ha semena.

Lucerka se može sejati omaške i masinskim putem. Za proizvodnju sena lucerka se seje u uske redove, mada razmak nema uticaja na visinu prinosa. U povoljnim uslovima lucerka ima koren do 1 metar dubine i u narednoj godini može dati visoke prinose. U letnje-jesenjem roku setve lucerka se najčešće seje posle strnih žita, pa je nakon žetve potrebno izvršiti plitko zaoravanje strnike, a zatim osnovnu obradu. Dubina setve zavisi od osobina zemljista, ali je pravilno da se seje na l-3 cm i to na teškim zemljištima 1-1,5 cm a na lakim 2-3 cm. Ako se setva obavlja ručno količinu semena treba povećati. Nakon setve treba obaviti valjanje lakim valjcima, kako bi nicanje bilo što ujednačenije. Ukoliko se to ne obavi, nastupiće sušenje mladih biljaka, jer je koren biljčica podizanjem pokorice odvojen od zemljišta.

Najvažnija mera nege useva u godini setve je suzbijanje korova. U travnim smešama širokolisni korovi se lako suzbijaju tretiranjem herbicidima u tipu Monosana u fazama od 3-4 lista do početka bokorenja. U detelinsko travnim smešama nije moguća hemijska borba protiv korova te stoga odabir parcele bez korova i dobro i gusto nicanje useva dolazi do izražaja. Jedina mera borbe protiv korova kod detelinsko travnih smeša je česta defolijacija, odnosno košenje.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *