Ostalo, Zaštita bilja

Pregled zemljišta na prisustvo i brojnost insekata

yemljisni isnekti poljoprivredna apoteka Ras

yemljisni isnekti

Vrlo važna mera koja se mora sprovoditi u cilju određivanja prisustva i brojnosti polifagnih vrsta i utvrditi da li treba primeniti hemiju. Vrši se dva puta godišnje. Prva, osnovna, pre zime (septembar-oktobar) i druga je dopunska u proleće (mart).
Utvrđivanjem brojnosti štetočina u zemljištu i njihovim prognoziranjem obezbeđuje se stručna i racionalna primena insekticida u proleće, samo na onim poljima gde je to zaista potrebno. Tako se izbegava nekontrolisana primena insekticida.

Pregledom zemljišta obuhvataju se ekonomski najvažnije štetočine podzemnih biljnih delova, kao što su žičari i grčice (larve skočibuba i gundelja), podgrizajuće sovice i dr. Po pravilu, posle gajenja strnih žita potrebno je pregledati sve parcele koje su predviđene za setvu okopavina (šećerne repe, suncokreta i kukuruza), ali i povrtarskih useva, kao i površine za zasnivanje voćnih i šumskih rasadnika.
Uzimanje zemljišnih proba obavlja se posle prestanka aktivnog života insekata, dakle, tokom jeseni (osnovni rok) ili u proleće (dopunski rok).

Jesenji pregled zemljišta trebalo bi početi krajem avgusta ili početkom septembra i nastaviti do kasno u jesen, sve do smrzavanja zemlje, ali, ipak, najčešće tokom septembra i oktobra. Ako se taj rok propusti, potrebno je pregled zemljišta obaviti desetak dana pre setve okopavina (februar-mart). Kvalitetno uzimanje uzoraka obavlja se pri umerenoj vlažnosti zemljišta…

Dubina zavisi od vremena pregleda. U proleće 45 cm, a u jesen 65 cm. Veličina zemljišnih proba je 20 x 20, 50 x 50 i 100 x 100.  Broj i raspored jama zavisi od površine. Npr. na 10 ha-10 jama, 20 ha-15 jama, 100 ha-50 jama. Najprostije je ručno kopanje. Sva zemlja se izbaci sa strane na foliju, ili metoda prosejavanja ili u alkoholu.

Izračunavanje brojnosti po metru kvadratnom- broj jedinki puta 16 (proba 25 x 25)  ili 4 (50 x 50) podeljeno sa brojem jama. To je bitno zato što za polifagne vrste postoje kritični brojevi.   Npr. -2 jedinke/ -moraju se sprovesti mere suzbijanja.

Pregled biljaka (nadzemni delovi):

Kečerom 5 zamaha/ ili 100 zamaha/20 . Otresanjem 100 udaraca = 1 uzorak na višegodišnjim drvenastim biljkama.

U ratarstvu za uzorak uzeti 100-200 biljaka ili delova biljaka po dijagonali (na 10 mesta po 10 ili 20). Vrši se njihov pregled.

U voćarstvu preko zime se uzimaju dva uzorka od 10 grančica dužine 20 cm.

Podzemni delovi:

U gušćim usevima uzima se 10-20 proba veličine 0.25  ili 0.5 . U okopavinskim usevima uzima se 100 biljaka (na 10 mesta po 10 biljaka).

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *