NEGA PAPAKA

NEGA PAPAKA

Kod životinja noge i papci, kopita ili šape, jedan su od najvažnijih delova tela. S obzirom na specifičnu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s punim pravom nazivaju važnim organima. Papci su prožeti bogatom mrežom krvnih žila i živaca i sva bolesna stanja u organizmu, a pogotovo metabolički poremećaji, direktno odražavaju naRead more about NEGA PAPAKA[…]

Ovčarnik

Ovčarnik

  Ovca je skromna životinja, prilagodljiva, ali osetljiva na neadekvatne uslove  smeštaja u zatvorenom prostoru. Posebnu pažnju treba posvetiti izgradnji objekata za uzgoj ovaca. Pre izgradnje ovčarnika, treba imati u vidu uslove koji su potrebni za adektatno gajenje ovaca. Ovce vrlo teško podnose vlažan vazduh, pa objekti ne bi trebali da budu prenatrpani i saRead more about Ovčarnik[…]