Ratarstvo

IZBOR HIBRIDA KUKURUZA

analiza kvliteta semena poljoprivredna apoteka Ras

 

analiza kvliteta semena poljoprivredna apoteka Ras

Kukuruz je naša vodeća ratarska biljna vrsta. Proizvodnja kukuruza u Srbiji se odvija na 1 do 1,2 miliona hektara svake godine i zauzima veće površine od strnih žita, soje, suncokreta i šećerne repe zajedno, sa kojima se najčešće smenjuje u plodoredu.

S obzirom na činjenicu da je na području Srbije dosta zastupljena i da se gaji na velikim površinama mora se voditi računa o uspešnosti proizvodnje. Profitabilna proizvodnja osnovni je cilj svakog poljoprivrednog proizvođača.  Jedan od bitnih faktora koji utiče na to je i pravilan izbor hibrida.

Pred svaku sezonu setve kukuruza postavlja se uvek isto pitanje: “Koji hibrid odabrati za predstojeću setvu? Veliki broj faktora utiče na izbor hibrida, kao što su:

  • prirodni uslovi za gajenje (temperature, padavine, tip zemljišta),
  • stanje zemljišta u pogledu zaliha zimskih padavina,
  • namena proizvodnje i drugi.

Nisu svi hibridi istih osobina, pa prilikom izbora semena za setvu treba na prvom mestu voditi računa o tipu proizvodnje koji će se realizovati.

Težnja svakog proizvođača treba da je usmerena ka maksimalnim prinosima zrna a pri tom treba voditi računa i o drugim faktorima kao što je sigurnost proizvodnje, troškovi sušenja, vreme žetve, profitabilnost, itd.

Pri izboru hibrida kukuruza treba voditi  računa o karakteristikama kao sto su:

  • otpuštanje vlage iz zrna,
  • otpornost na bolesti,
  • visina i čvrstoća stabljike,
  • šta će na toj parceli biti naredni usev,
  • da li će se taj kukuruz koristiti za zrno ili silažu,
  • grupa zrenja i potencijal prinosa,

Ukoliko se proizvođači odluče o setvi kukuruza na većim površinama, preporučljivo je sejati nekoliko različitih FAO grupa zrenja, jer sejanje samo jedne grupe može biti vrlo rizično i često manje profitabilno.

Ako se kukuruz proizvodi za ishranu stoke, mora imati visoki prinos, mekoću zrna, povećan sadržaj proteina, ulja, vitamina. Za mehanizovanu berbu, kukuruz mora imati čvrsto držanje zrna u klipu, otpornost biljaka na poleganje, jednovremeno sazrevanje, odgovarajuću visinu klipa na stablu, da klipovi ne vise već da budu uspravni.

Za setvu treba koristiti fiziološki zrelo seme klijavosti najmanje 90%, sa 99% čistoće obavezno zaštićeno protiv gljivičnih bolesti. Takođe seme kukuruza treba zaštititi i insekticidima sa ciljem da se spreči napad zemljišnih štetočina na biljke u početnim fazama razvoja.

Na tržištu Srbije postoje selekcionerske kuće koje nude široku lepezu hibrida koji u svojoj ponudi imaju veliki broj hibrida za različite namene. Jedne od najkvalitenijih ponuda hibrida spadaju: ZP, DEKALB, PIONEER, KWS, AS HIBRIDI, NS SEME , BC HIBRIDI, SYNGENTA, LG.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *