Voćarstvo, Zaštita bilja

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata)

Simtomi na stablu poljoprivredna apoteka Ras

Sušenje lastara maline je bolest koju izaziva veći broj gljiva ali je najznačajniji prouzrokovač D.applanata koji u Srbiji pravi najveće štete u proizvodnji.

D.applanata napada maliju i kupinu a takođe i hibride koji nastaju njihovim ukrštanjem.

Na području Srbije bolest se uočava krajem juna i jula meseca. Simptomi se javljaju na lišću mladih izdanaka i započinje na ivici šireći se prema glavnom nervu usled čega dolazi do nekroze lišća izemđu nerava u vidu slova „V“. Na zaraženim izdancima se javljaju tamne kestenjaste pege koje mogu da budu purpurne boje. Ukroviru pega dolazi do nekroze i pucanja kore i njenog odvajanja.

Patogen se u toku zime održava na zaraženim lastarima u formi micelije, pesudotecija i piknida. U proleće i tokom leta u vlažnim uslovima gljiva stvara askospore i konidije koje vrše zarazu lišća mladih izdanaka usled čega dolazi do uginuća ćelija i nastanaka kestenjastih pega.

Suzbijanje nije ni malo jednostavno. Posle berbe plodova neophodno je ukloniti biljke koje su donele rod da se zaraza ne bi širila na nezaražena stabla. Rezidbom je potrebno obezbediti odgovarajući razmak između izdanaka, čime se omogućava slobodan protok vazduha, slobodna apsorpcija sunčevih zraka i umanjuje se mogućnost pojave bolesti.

Posebnu pažnju treba obratiti na suzbijanje korovskih vrsta u malinjacima jer se u takvim uslovima bolest jače širi.

U toku vegetacije mogu se koristiti različiti fungicidi sa kontaktim i sistemičnim delvanjem. Vrlo efikasno se može primeniti sumpornokrečna čorba. Takođe, fungicidi na bazi tiofanat metila koji se efikasno koriste za suzbijanje Botrytis cinerea efikasno deluje i na suzbijanje. D. applanata.

Od fungicida se preporučuju; Quadris, Acanto Plus,  Switch, Amistar Extra, Folicur, Signum, Teldor. Pri izboru preparata za tretiranje pozeljno se svaki put izabrati  preparat sa različitom aktivnom amterijom zbog stvaranja rezistetnosti.

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *