Ratarstvo, Zaštita bilja

Volovod (Orobanche cumana)

seme suncokret poljoprivredna apoteka Ras

 

Orobanche cumana, parazinta cvetnica pričinjava velike štete u proizvodnji suncokreta.

O.cumana je parazitna biljka sa nerazganatnim stablom visine od 10 do 50 cm sa ljusupastim listićima bez hlorofila i sa redukovanim korenovim sistemom. Obrazuje beličaste cvetove i produkuje čak i do 50 000 semena tokom vegatacionog ciklusa. Seme je jako sitno i vetrom se raznosi na veća rastojanja. Seme u zemljištu može da očuva dugovečnost i do deset godina. Seme klijanjem raste u končastu klicu koja se pričvršćuje za koren suncokreta i prodire u sudovne snopiće odakle uzima hranljive materije. Parazit formira haustorije u sudovnom sistemu biljke domaćina pomoću kojih crpi hranljive materije; tada biljke zakržljavaju, donose manje semena, često je glavica sterilna. Na gornjem delu klice razvija se pupoljak iz kojeg se formira stablo volovoda.

Pojava ove parazitne cvetince se obično poklapa sa vremenom cvetanja suncokreta a u tom period i volovod cveta i donosi seme. Cvetovi su beli ili plavičasti a plod je čaura. Nema svoj korenov sistem već parazitira na korenu biljke domaćina. Volovod je isključivi parazit, pored suncokreta parazitira na još nekim kulturnim i divljim biljkama (Lotus, Lathyrus, Melilotus, Trifolium)

Najsigurnije mere borbe protiv ove parazitne cvetnice su plodored i gajenje otpornih hibrida. Na parcele gde je gajen suncokret u narednih čak 10 godina ne bi trebalo da se ponovo gaji; u našim uslovima ovo je teško izvodljivo pa se suncokret na iste parcele vraća u toku 6 – 7 godina (ili kraće). Veoma je važna upotreba zdravog i nezaraženog semena.

Sve rase volovoda mogu se uspešno suzbijati i hemijskim putem i to gajenjem IMI-resistance hibrida (RIMI) uz primenu odgovarajućih herbicida iz grupe imidazolinona.  U kontekstu volovoda IMI tehnologija se može smatrati alteranativom plodoredu na površinama gde se želi gajiti suncokret, kao i na površinama za koje se sumnja da su zaražene.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *