Voćarstvo, Zaštita bilja

Jabukin smotavac (CYDIA POMONELA)

090913aw poljoprivredna apoteka Ras

090913aw

Jabukin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću.  Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice.
Gusenice se posle piljenja ubušuju na mestu dodirivnja dva ploda pored čašice   i peteljke. Pvi stupanj živi ispod pokožice ploda i posle presvlačenja ubušuje se u plod do semenog kućišta gde se hrani semenom. Bez ishrane semenom, gusenice ne mogu završiti razviće.

Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve do semene kucice koju oštecuje. Hodnik je crn i zaprljan izmetom. Napadnuti plodovi otpadaju pre vremena.

Kritičan broj leptira za tretiranje je 5 leptira po trapu za dan ili jedna gusenica na 2 do 10 stabala za prvu generaciju ili jedna gusenica na 1 do 5 stabala za drugu generaciju. Praćenje leta leptira se vrši feromonskim klopkama. Klopke se postavljaju u krošnju jabuke na 2/3 njene visine. U zavisnosti od inteziteta leta brojanje leptira se vrši dnevno ili nedeljno. Osim praćenja leta i brojnosti leptira vrlo je bitno odrediti vreme polaganja jaja kako bi na vreme primenili insekticid iz grupe regulatora razvoja.

Suzbijanje vršiti pre nego što se gusenica ubuši u plod. Kritični periodi za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenica. Kada se gusenica ubuši u plod nema svrhe primenjivati insekticide, jer oni nece delovati na dobro sakrivenu štetocinu. Insekticidi iz grupe regulatora razvoja insekata se primenjuju od pocetka polaganja jaja do piljenja prvih gusenica.

Preporučuje se primena insekticida samo u slučaju ako može da se ispoštuje karenca (7 dana) na bazi  a.m. indoksakarba (Avaunt 15 EC),  emamaektin benzoat (Affirm 095 SG), hlorpirifos+cipermetrin ( Nurelle-D), alfa-cipermetrin(Fastac), dimetoat (Perfection) i dr.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *