Ratarstvo, Zaštita bilja

Zaštita uljane repice u jesen

athallia rose poljoprivredna apoteka Ras

athallia rose

Uljana repica je biljna vrsta koja se sve više gaji na našim poljima i dobija sve veći značaj. Porastom površine pod uljanom repicom raste i opasnost od štetočina u toku cele vegetacije. U jesenjem periodu pored buvača velilki problem zna da napravi pagusenica repičine lisne ose.Repičina lisna osa javlja se svake godine.

napad-gusenica-na-list-uljane-repice

Pagusenice se pile posle 6 – 12 dana, a njihov razvoj traje 12 – 20 dana. Pagusenice su manje štetne u mlađem stadijumu manje, dok su odrasle larve vrlo proždrljive i prave velike štete (izazivaju  golobrst i potpuno uništavanje useva).

repicina lisna osa_pagusenice, stete

Od zaštitnih mera protiv repičine lisne ose na prvom mestu su agrotehničke mere (setva sorti uljane repice koje imaju karakteristiku brze regeneracije lisne mase, plodored, vremenska i prostorna izolacija starih i novih parcela, poštovanje rok setve…). Prag štetnosti u usevima uljane repice je jedna pagusenica po biljci.

Za suzbijanje ove štetočine treba koristiti registrovane insekticide:Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/haFastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/haTalstar 10-EC (bifentrin) 0,15 l/ha.

 

 

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *