ZP HIBRIDI KUKURUZA

ZP HIBRIDI KUKURUZA

  Hibridi i sorte visokog energetskog genetičkog potencijala rodnosti i kvaliteta zrna koji mogu da se gaje u različitim agroekološkim uslovima gajenja za različite namene. Svi hibridi stvoreni su na klasičnim metodama oplemenjivanja. Semena se pakuju u vrece po 25 000 zrna. ZP hibridi se  odlikuju visokom  rodnošću, stabilnim prinosom, tolerantnost na sušu, niske iRead more about ZP HIBRIDI KUKURUZA[…]

Jesenja setva lucerke

Jesenja setva lucerke

Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu počinje u drugoj polovini  avgusta i traje sve do polovine septembra. Kasnija setva nosi sa sobom rizike, pre svega, što biljke ulaze nespremne u zimu i postoji opasnost da stradaju od mrazeva. Za ostvarenje visokih prinosa kvalitetnog sena, lucerka zahteva i odgovarajuće đubrenje. Odlično reaguje na unošenje organskih đubriva pod predusevRead more about Jesenja setva lucerke[…]

SETVA KUKURUZA

SETVA KUKURUZA

U proizvodnji kukuruza setva je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera i kako bi se izvela kvalitetno potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljišta. Zemljište treba da je dobro usitnjeno, ravno i rastresito. Biološke osobine kukuruza, agroekološki uslovi, dužina vegetacije hibrida uslovljavaju i vreme setve ove kulture. Kada se zemljište na dubini od 10 cmRead more about SETVA KUKURUZA[…]

KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA

KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA

RANI HIBRIDI AS 31- Visoka biljka sa tankim, veoma elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje.  Tolerantan na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Na lošijim zemljištima pri nižem nivou agrotehnike sejati 60.000 biljaka/ha (24 cm u redu). Na boljim zemljištima pri intenzivnoj agrotehnici sejati 70.000 do 75.000 biljaka/ha. SREDNJE RANI AS 42 Klipovi su krupni, niskoRead more about KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA[…]

Tretiranja semena strnih žita

Tretiranja semena strnih žita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih žita su jedan od činilaca koji utiču na konačni uspeh. Čak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rđe, pegavosti lista i palež klasa značajno umanjuju kvalitet i obim prinosa. Bolesti strnih žita se mogu držati pod kontrolom primenom različitih mera (setva zdravogRead more about Tretiranja semena strnih žita[…]

Izbor sorti žitarica

Izbor sorti žitarica

Ključni faktor svake uspešne proizvodnje je dobro i kvalitetno, zdravo i sortno, čisto, klijavo seme.  Odabrana sorta treba da je visoko prinosna, otporna na niske temperature, poleganje i biljne bolesti. Klijavost semena treba da je 93-95%, a sortna čistoća prvoklasnog semena treba da je 99%. Višegodišnjom uzastopnom setvom semena jedne sorte, zbog delimične strane oplodnje,Read more about Izbor sorti žitarica[…]

Setva luka

Setva luka

Setva  luka – sve na jednom mestu!   Sadnja arpadžika obavlja u jesen i proleće. Jesenja setva se obavlja od početka septembra do kraja oktobra u četvororedne-šestoredne trake na rastojanju 20 centimetara između redova i 40 centimetara između traka. Rastojanje u redu može da bude 3-10 centimetara. Još jedan način proizvodnje mladog luka je uRead more about Setva luka[…]