Ratarstvo

KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA

unnamed file poljoprivredna apoteka Ras

преузимање

RANI HIBRIDI

AS 31- Visoka biljka sa tankim, veoma elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje.  Tolerantan na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Na lošijim zemljištima pri nižem nivou agrotehnike sejati 60.000 biljaka/ha (24 cm u redu). Na boljim zemljištima pri intenzivnoj agrotehnici sejati 70.000 do 75.000 biljaka/ha.

SREDNJE RANI

AS 42 Klipovi su krupni, nisko postavljeni, vrlo tankog oklaska dužine oko 23 cm.Gustina setve na kvalitetnim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici iznosi 62.000 do 64.000 biljaka/ha (22 do 23 cm u redu).Na lošijim zemljištima sejati 55.000 do 60.000 biljaka /ha

AS 44 Klip je srednje visoko postavljen, dužine oko 24 cm, sa 16 redova krupnog, širokog zrna tipa zubana.Namenjen je berbi u zrnu. Gustina setve 70.000 do 75.000 biljaka/ha.

AS 51 Hibrid u tipu zubana. Odlikuje se krupnim klipovima.Veoma se lako i čisto bere beračima, a klip se dobro čuva u čardacima. Ne đubriti sa velikim količinama azotnih đubriva. Gustina setve iznosi 55.000 do 57.000 biljaka/ha (25 do 26 cm u redu).

AS 54 Hibrid jakog korena sa brzim početnim porastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom,poleganje. Klipovi su ujednačeni, uvek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16 do 18 redova srednje krupnog crvenkasto-žutog zrna. Gustina setve iznosi od 68.000 do 75.000 biljaka/ha (19 do 22 cm u redu).

SREDNJE KASNI

AS 62 Brz rani porast, malo žetvenih ostataka koji se lako zaoravaju. Klip je prosečne dužine oko 25 cm žuto-narandžastog zrna tipa zubana. Jedan od najranijih hibrida FAO 600, brzo otpušta vlagu iz zrna u odnosu na svoju grupu zrenja! Hibrid za žetvu u zrnu. Gustina setve iznosi od 60.000 do 63.000 biljaka/ha (23 do 24 cm u redu).

AS 63 Umereno niska biljka sa niže postavljenim klipom, vrlo čvrstog stabla i jakog korena. Klip vrlo krupan, u proseku oko 27 cm. Bere se lako i čisto beračima, a klip se dobro čuva u čardacima. Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom.Gustina setve iznosi od 53.000 do 59.000 biljaka/ha (24 do 27 cm u redu).

AS 66 Vrlo visoki i stabilni prinosi u svim godinama, čak i u najtežim uslovima. Gustina setve iznosi od 62.000 do 65.000 biljaka/ha (22 do 23 cm u redu).Tolerantan na stresne uslove kao što su visoke temperature i suša.

AS 72 Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korenom.Klipovi su niže postavljeni, veoma krupni. Bere se lako i čisto beračima.Gustina setve iznosi od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22 do 24 cm u redu).

AS 73 Stablo je visoko, vrlo čvrsto sa jakim korenom.Veoma krupan klip, dužine 26 do 29 cm. Bere se lako i čisto beračima. Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom. Pogodan za sve regione i proizvođače koji kukuruz beru i čuvaju u čardacima. Hibrid namenjen za setvu na najsiromašnijem zemljištu i u lošijim uslovima proizvodnje.Gustina setve u ovim uslovima iznosi od 50.000 do 55.000 biljaka/ha (26 do 28 cm u redu).

AS 160 Hibrid specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uzintenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.Gustina setve iznosi od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u  redu).

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *