Ratarstvo

Izbor sorti žitarica

psenica krupno zrela polje poljoprivredna apoteka Ras

Ähren

Ključni faktor svake uspešne proizvodnje je dobro i kvalitetno, zdravo i sortno, čisto, klijavo seme.  Odabrana sorta treba da je visoko prinosna, otporna na niske temperature, poleganje i biljne bolesti. Klijavost semena treba da je 93-95%, a sortna čistoća prvoklasnog semena treba da je 99%. Višegodišnjom uzastopnom setvom semena jedne sorte, zbog delimične strane oplodnje, opada sortna čistoća, što se sigurno odražava na lagano opadanje prinosa. Zato je najbolje kupiti originalno seme i koristiti ga do II reprodukcije, a nakon toga ponovo početi sa originalom.

Preporuke za izbor sorti!

PŠENICA

APACHE

Zahvaljujući visokom koeficijentu bokorenja,  ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku , na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu, tolerantan na Fusarium. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet zrna.

ANDINO

Ozima pšenica; Visoka energija bokorenja; Klas s osjem, dobro razvijen; Veoma nisko i čvrsto stablo; Srednja dužina vegetacije; Izuzetan genetički potencijal prinosa; Sorta za intenzivne agrotehnike.

BALATON

Sorta bez osja. Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena po ha, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve.Visokoprinosna je sorta i ima odlične osobine za mlinsku i pekarsku industriju, kao i otpornost na poleganje. Ova sorta se pokazala kao izuzetno tolerantna na stresne uslove i sušu i nije imal velikih oscilacija u prinosu koji se kreće od 7 do 9,5 tona po hektaru.

POBEDA -OZIMA SORTA

Odlična otpornost na zimu, dobra tolerantnost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu, dobra otpornost na lisnu i stabljičnu rđu, pobeda ima izuzetno veliku adaptibilnost.

Karakteristike:

 • Masa 1000 zrna oko 43g
 • Hektolitarska masa 80-87kg
 • Veoma dobra meljivost i pecivnost
 • Sadržaj proteina 12-15%
 • Sadržaj vlažnog lepka oko 32%

Pobeda ima izuzetno veliku adaptibilnost.

RENESANSA- OZIMA SORTA

 • Srednje rana
 • Tolerancija na poleganje
 • Masa 1000 zrna 40-45kg
 • Hektolitarska masa 78-87kg
 • Veoma dobra meljivost i pecivost
 • Sadržaj proteina oko 13%
 • Sadržaj vlažnog lepka oko 31%

Veoma prinosna u povoljnim ali i u uslovima sušnog stresa, što je svrstava u grupu sorti koje se mogu gajiti u veoma heterogenim agroekološkim regionima.

INGENIO

Karakteristike: visok prinos, stabilnost prinosa, kvalitet zrna, tolerantnost na Fusarium, stablo je čvrsto i otporno na poleganje. Preporučujemo kolicinu semena od 175 do 195 kg semena/ha.

NS 40s

Dobra otpornost na zimu, odlična otpornost na poleganje, tolerantna na sušu, otporna na pepelnicu i lisnu, poseduje ogroman potencijal za prinos, uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha

EUCLIDE

Klas je sa osjem, a zrno srednje krupnoće, stablo je srednje visine, otporno na poleganje, dobro podnosi zimske uslove i ne izmrzava pri dužoj izloženosti useva golomrazici, stabilan prinos, tolerantan na bolesti, ističe se otpornost na fusarium..

JEČAM

PASO-ozimi stočni ječam

Sorta dobro reaguje na različite uslove proizvodnje, a uslovima intezivne agrotehnike, daje rekordne prinose. Zrno je nešto sitnije, ali ima dobru specifičnu masu. Paso je veoma tolerantan na plamenjaču i rđu, a otporan je na virusna oboljenja.

NOVOSADSKI 525

Odlična otpornost na poleganje, srednja otpornost na prežetveno proklijavanje, visok potencijal za prinos, visok intenzitet nalivanja zrna

VANESSA

Ozimi dvoredi ječam sa  normom setve: 220 kg/ha

Izuzetan genetski potencijalni prinos, odličan pivarski kvalitet, prilagodljiv za setvu u svim regijama, izražena osobina bokorenja, Otpornost na bolesti –Helminthosporium, Rynchosporiusu .

NONIUS- ozimi stočni višeredi ječam velikog potencijala za prinos sve više tražen kao komponenta u proizvodnji stočne hrane. Ostvaruje prinose i preko 8t/ha, ima dobru otpornost prema bolestima (Puccinia graminis tritici, Puccinia hordei i Erysiphe graminis hordei).

TRITIKALE

ODISEJ

Sorta koja je u Srbiji već ostvarila prinose 10 t/ha i koja je priznata u zemljama EU. Veoma je racionalna i ne zahteva velika ulaganja a podnosi i lošije uslove sredine, odlične otpornosti na bolesti. Može se koristiti na razne načine u ishrani stoke, od ispaše preko silaže do zrna. Norma setve: 225 kg/ha.

AMARILLO – ozimi tritikale

Karakteristike:srednje dužine veoma rano bokorenje i cvetanje, veoma  zdrava,  velika otpornost na poleganje i braon rđu,dobra otpornost na fusarium, pogodan za rano sejanje.

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *