Ratarstvo, Zaštita bilja

Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)

septoria tritici symptom poljoprivredna apoteka Ras

septoria-tritici-symptom

Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) u našem regionu, naročito u vlažnim godinama, može biti masovna pojava, pogotovo na osetljivim genotipovima.

5712 Fig. 10. Septoria leaf blotch 4 Septoria tritici showing black fruiting bodies 300x161 1 poljoprivredna apoteka Ras

 

Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najveći. Može da se javi na svim delovima pšenice ali najčešće napada lišće. Pege su izduženog oblika, sive do sivomrke  boje, često se spajaju zahvatajući sve veće površine lišća. Usled sušenja zaraženih listova dolazi do smanjivanja asimilativne površine i smanjenja prinosa i kvaliteta. Gubici su najveći ukoliko se bolest proširi pre klasanja biljke.Najčešći domaćin ovog parazita je pšenica, dok ostala strna žita (tritikale, ječam i ovas) napada ređe.

51539-156238

Naša preporuka za suzbijanje:

Gajenje otprornih sorti, primena fitosanitarnih mera, primena folijarnih fungicida:

Falcon EC 40 (a.m.tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha, Acanto plus (a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6 l/ha, Orius (a.m.tebukonazol) 0,5l/ha, Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha, Duett ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanatmetil) 0,6 l/ha, , Prosaro250EC (a.m.tebukonazol+propikonazol) 0,75-1 l/ha, Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,  Zamir 400EW(a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *