KOROVI U PŠENICI! REAGUJTE NA VREME!

KOROVI U PŠENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugrožava rast i razvoj pšenice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takođe zauzimaju i životni prostor ometajući njen fizički razvoj što direktno utiče na njen kvalitet i visinu prinosa. Od dominantnijih korovskih vrsta koji se sreću u usevima strnih žita su: StelariaRead more about KOROVI U PŠENICI! REAGUJTE NA VREME![…]

Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)

Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)

Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) u našem regionu, naročito u vlažnim godinama, može biti masovna pojava, pogotovo na osetljivim genotipovima.   Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najveći. Može da se javi na svim delovima pšenice ali najčešće napada lišće. Pege su izduženog oblika, siveRead more about Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)[…]

ŽITNI BAULJAR  (Zabrus tenebrioides)

ŽITNI BAULJAR  (Zabrus tenebrioides)

Nakon završene setve ozimih žita, obavezno treba obilaziti njive i pratiti pojavu štetočina koje mogu da naprave velike štete usevima. Kao jednu od vrlo značajnih štetočina treba spomenuti žitnog bauljara. Skoro svake godine, od jeseni do proleća mogu da nastanu značajni gubici od ove štetočine. Proizvođači koji su posejali pšenicu i ječam u monokulturi i oniRead more about ŽITNI BAULJAR  (Zabrus tenebrioides)[…]

Tretiranja semena strnih žita

Tretiranja semena strnih žita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih žita su jedan od činilaca koji utiču na konačni uspeh. Čak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rđe, pegavosti lista i palež klasa značajno umanjuju kvalitet i obim prinosa. Bolesti strnih žita se mogu držati pod kontrolom primenom različitih mera (setva zdravogRead more about Tretiranja semena strnih žita[…]