Govedarstvo, Stočarstvo, Svinjarstvo

NEGA PAPAKA

13818189623161 papci1 poljoprivredna apoteka Ras

13818189623161 papci1 poljoprivredna apoteka Ras

Kod životinja noge i papci, kopita ili šape, jedan su od najvažnijih delova tela. S obzirom na specifičnu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s punim pravom nazivaju važnim organima. Papci su prožeti bogatom mrežom krvnih žila i živaca i sva bolesna stanja u organizmu, a pogotovo metabolički poremećaji, direktno odražavaju na bolesna stanja papaka a to direktno utiče na proizvodnju mleka.

Patološke promene na papcima negativno se odražavaju na proizvodna svojstva životinja. Papci se izdužuju, uvrću, savijaju ako se drže u zatvorenom prostoru ili ako veći deo vremena provedu u stajanju, što dovodi do opterećenja statike tela. Do zapaljenskih procesa  i degenerativnih promena može da dođe usled deformacije rožine papaka usled čega životinje trpe veliku bol, ne ustaju, gube apetit, mršave, što za posledicu ima smanjenu proizvodnju mleka.

Takođe na probleme lokomotornog aparata utiču: smeštaj, ishrana, naslednost i okolina. Kada se životinje uzgajaju u vezanom sistemu držanja, sa  kratkim ležištima životinje imaju nepravilno stajanje, oštećuju tetive i papke prilikom ustajanja sa ležišta što za posledicu ima pad proizvodnje.

Rožina papka raste 7 – 10 mm mesečno i ako se papci ne troše tokom kretanja može dovesti do deformiteta papaka pa je neophodno bar dva puta godišnje vrši korekcija papaka. U slobodnom sistemu držanja na rešetkastim podovima korekcija se vrši četiri puta godišnje.

Kod mera za korekciju papaka vrši se više postupaka. Prvo treba izvršiti detaljno mehaničko čišćenje papaka i odstranjivanje stranih predmeta između papaka. Nakon toga vrši se pranje papaka uz primenu bakar – sulfata 10%, cink – sulfata 10 – 20 % i formaldehida 5 %.

Pranje se  izvodi dva puta mesečno, tako što se životinje provode kroz  bazen u kome se nalaze pomenute supstance. U tu istu svrhu mogu se koristriti vinogradarske prskalice, pomoću kojih se nanosi sredstvo na papke.

Kada se otklone mehaničke nečistoće i dezinfikuju papci vrši se korekcija tako što se odstranjuju prerasli ili nepravilno izrasli papci. Ako ima potrebe treba konsultovati veteriranra za primenu medikamenata usled pojave patploških promena ustanovljenih na papcima.

Navedene mere mogu se vršiti na ležištima krava ili se koriste specijalni boksevi. Samo životinje sa dobrim stanjem papaka mogu da pruže svoj maksimum u prozvodnji.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *