Ovčarnik

Ovčarnik

  Ovca je skromna životinja, prilagodljiva, ali osetljiva na neadekvatne uslove  smeštaja u zatvorenom prostoru. Posebnu pažnju treba posvetiti izgradnji objekata za uzgoj ovaca. Pre izgradnje ovčarnika, treba imati u vidu uslove koji su potrebni za adektatno gajenje ovaca. Ovce vrlo teško podnose vlažan vazduh, pa objekti ne bi trebali da budu prenatrpani i saRead more about Ovčarnik[…]