Značaj primene zemljisnih herbicida

Značaj primene zemljisnih herbicida

Korovske biljke su ozbiljna konkurencija gajenim biljkama u ishrani, potrošnji vode kao i ugrožavanju životnog prostora. Pored ovih osnovnih negativnosti prisustvo korova otežava obradu i negu gajenog useva. Kvalitetna osnovna obrada zemljišta, dobra predsetvena priprema, poštovanje plodoreda, poznavanje korovske flore na parceli, pravilan izbor herbicida za datu parcelu i ispravna mehanizacija za aplikaciju herbicida predstavljaRead more about Značaj primene zemljisnih herbicida[…]