Krečenje stabala voćaka

Krečenje stabala voćaka

  Tokom jeseni pa sve do sredine januara meseca je pravo vreme za krečenje stabala. Krečenjem se postiže zaštita debla od pucanja („mrazopuc“),  delimično od glodara i dezinfekcija odnosno prevencija od bakterijskih bolesti. Naročito su osetljive na pucanje kore kajsija trešnja, šljiva, breskva. Kada dodje do pucanje debla voćaka,  raspuknuta kora veoma teško ili gotovo nikakoRead more about Krečenje stabala voćaka[…]