ZAŠTITA PŠENICE

ZAŠTITA PŠENICE

Ako se na vreme ne reaguje,  pšenica zaražena fitopatogenim gljivama može u velikoj meri da umanji prinos. U našim klimatskim uslovima postoje tri najznačajnije bolesti koje napadaju pšenicu: pepelnica (prouzrokovač Erysiphe graminis), lisna rđa (prouzrokovač, Puccinia sp.) siva pegavost lista pšenice (prouzrokovač – Septoria tritici).Usled  dejstava ovih patogena, dolazi do odumiranja delova ili celog lista strnihRead more about ZAŠTITA PŠENICE[…]

Rđa žita (Puccinia spp.)

Rđa žita (Puccinia spp.)

  Razvija se gotovo isključivo na lišću , a glavni domaćin je pšenica. Uredospore imaju oblik sočiva , rđave su boje i bez reda rasuti sa lica i sa naličja lista. Blage zime omogućavaju prezimljavanje parazita. Rano u proleće dolazi do primarnih zaraza, razvijaju se spore koje šire zarazu fizičkim kontaktom lišća. Česta pojava rose i hladno i vlažnoRead more about Rđa žita (Puccinia spp.)[…]